For nybegyndere ud i slægtsforskning


Vi starter med starten:

Du har nr. 1

Din far har nr. 2

Din mor har nr. 3

Således har man et godt grundlag, for at komme i gang.

Nu spørger du din mor og eller far, hvad deres forældre hedder? (vi antager at du får positiv svar)

Din farfar har nr. 4

Din farmor har nr. 5

Din morfar har nr. 6

Din mormor har nr. 7

Således opdager du hurtigt, at mænd har lige nummerer og kvinder har ulige nummer. I denne moderne liggestillingstid, da må vi sætte de gældende regler ud af kraft, og holde os til de ældgamle regler om, at manden kommer forud for kvinden. Derfor står manden altid først og det er ham der danner stammen i et stamtræ, altså forenklet sagt en anetavle.

Du opretter nu et dokument, efter eget valg og med dit favorit skriveprogram. Dette dokument skal indeholde følgende:

Fulde navn på personen

Dato for fødsel, sted, by, sogn og Amt

Dato for dåb, kirke, sogn, Amt

Vaccination, Lægens navn (gælder fra omkring 1800 og frem til nutid)

Konfirmation, kirke, sogn, dato (oftest angives måneden) plus år

Trolovelse/Forlovelse: dato og år samt evt. sted

Vielse/Gift, dato, år og kirke, sogn og Amt

Død, dato, år, sted, sogn og Amt

Begravelse, dato, år, kirkegård, sogn og Amt


Ægtefælde/Samlever, Fulde navn og ane nummer [eks. 7] plus evt. nr. på ægteskab plus evt. dødsdato.

Forældre: Faderens fulde navn plus nummer i ane rækken [eks. 12]

Børn født i eller uden for ægteskabet

Det barn som fører slægten videre mod nutiden, skal have et ane nummer [eks. 3]

Forlovelse: Fulde navn på de der står som forlovere, ved den aktuelle persones forlovelse.

Faddere: Navnet på de som står gudmor og fadder ved den aktuelle persons dåb.

Yderligerer oplysninger:

Herunder indføres alt hvad man ved om personen, ud over det der er skrevet ovenfor.

Det kan være, mange forskellige oplysninger, man har lyst til at tage med, det kunne eks. være et uddrag af folketællingen for et bestemt år, således man fører bevis for, at personen levede og boede sammen med den og den person og evt. havde de og de hjemmeboende børn.

Det kunne også være man har lyst til at afskrive den eksakte ordlyd fra kirkebogen omkring personens dåb og andre kirkelige handlinger, således har man også ført bevis for, at de oplysninger vi har indtastet er faktuelt korrekte.

Husk altid på, at kirkebogen er den juridiske sandhed, det er ikke den endegyldige sandhed - men den som jurister retter sig efter og som Vi også retter os efter, uanset hvilke oplysninger Vi evt. har fundet en forklaring på, som fortæller en anden sandhed.

Nu kan du så evt. (anbefales kraftigt) gemme dit dokument med navnet lige med Nummer på din ane... det kunne således se sådan ud:

[2]

Børge Hansen

Født: 01 09 1856 Rudkøbing Rudkøbing sogn

Døbt 02 10 1856 Rudkøbing kirke Rudkøbing sogn

Stilling: Arbejdsmand

Død 01 08 1901 Odense sygehus Odense sogn

Begravet 07 08 1901 Lysthavens kirkegård Odense sogn

Gift 12 12 1876 Bådsmans kirken Odense sogn

Ægtefælle: Loise Larsdatter [3]

Forældre: Alfred Hansen [4]

Ursula Jensdatter [5]

Børn: uægte Lars Hansen 19 12 1876 [1]

Faddere: Kirsten Kurtsdatter fra Lindelse

Bent Christensen fra Rudkjøbing

Gunhild Gunnersdatter fra Rudkjøbing

Jens Jensen fra Longelse

Yderleger oplysninger:

Disse to personer blev aldrig gift med hinanden.

Han blev senere gift med Loise Jørgensdatter

Hun blev senere gift med Josep Storm

ect. etc.

Gem dit arbejde under navnet "Nummer på personen"

Det vil efter få personer kunne betale sig, at oprette en eller anden form for database, som skal holde styr på de personer man har indtastet!

Dette kunne være et reelt slægtsforsknings program, som f.eks. Brothers keeper.

Det kunne også være noget, du selv ganske hurtigt opretter med eksisterende programmer på din computer.
Hvis du har indlæst Office har du også adgang til Exel, som er et regneark, dette udmærker prima som slægtsforskningens database. Det er blot om at oprette poster i hver sin enkelt celle.

Det kunne se ud således:

2064 Jens Jensen "Thor"
Stilling: Gårdmand
Født: o. 1650 Anslået
Døbt: o. 1650
Gift: 04 05 1684 i Magleby kirke
Død: efter 1711
Begravet: efter 1711
Alder:

2065 Johanne Jespersdatter
Født: xx xx 16xx
Døbt: xx xx 16xx
Gift: xx xx 1684 Magleby
Død: xx xx xxxx
Begravet: xx xx xxxx
Alder: ?
Antal b›rn: 5? hvoraf 3 overlevede.
Hans 1686 død kort efter
Hans 1687
Niels 1690 død kort efter
Niels 1691
Mette 1695

Nu skal arbejdet blot gemmes, og du har første del af dit fremtidige arbejde i din fritid - Arbejdet vil aldrig blive afsluttet, kun hvis der falder en atombomme eller noget andet som udsletter menneskeheden, så slutter arbejdet, da ingen kan viderefører opgaven hverken mod nutid eller mod fortid.
Logoét til Magleby kirkebogen
Billedet er taget fra Magleby sogn, Langelands sønder herred, Svendborg Amts kirkebog 1707-1726 og er at finde som original på side 2 i den originale kirkebog.

Originalen er fyld med snavs og støj - Jeg har kørt originalen igennem et billedbehandlingsprogram og har renset det for snavs og støj, således det fremstår meget tydeligt.
Originalen har farverne: Blå, Gul, Sort og Hvid.
Jeg har engang for mange år siden, som ung under konfirmationsforberedelse set original billedet ude på præstegården i Magleby - Jeg husker at præsten viste os nogle meget gamle bøger, hvori vi så denne slang som var utrolig flot tegnet. Dengang kunne jeg ikke læse de gotisk bogstaver men var blot fascineret af billedet.

Originalen kan findes på Statens Arkiver på følgende adresse:
http://www.arkivalieronline.dk/
Meld dig ind og log på - det er gratis og for alle der er nysgerrig.
Du vælger blot "Kirkebøger"
Vælg Amt = "Svendborg"
Herred = "Langelands sønder"
Sogn = "Magleby"

Nu har I muligheden for at "Downloade" kirkebøger side for side - Derinde kan man ikke hente en HEL bog, men kun side for side til man har en hel bog.
Hvis man vil hente hele bøger, da skal man anvende et speciel program, kaldet "AO Værktøjer", det kan downloade 1000 sider i døgnet, men med lidt fiflen, så kan man sagtens hente mange tusinde sider, det blot ændre datoen man står på aktuelt (nede ved uret) og genstarte "download", så kører det - sæt dato tilbage igen og stop/start download, så kører det igen 1000 sider. (det var et sidespring for at lette arbejdet).


Finn R. Hansen